Intro Image

مسئولیت‌پذیری اجتماعی

OIEC، احساس مسئولیت نسبت به ذینفعان را عامل تعیین کننده‌ای برای استمرار اثربخشی فعالیت‌های خود می‌داند. برهمین مبنا، از نقش مهم ارتباط موثر با ساکنان مناطق عملیاتی پروژه‌های خود که زندگی آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر اجرای پروژه‌ها قرار گرفته است، آگاه است و از همین رو، در تعامل با جوامع بومی و محلی در مناطق میزبان پروژه‌ها، نقشی سازنده ایفا می‌کند که از جمله می‌توان به ساخت مدرسه پسرانه «جمال آباد» از توابع شهر بندرعباس، دبستان دخترانه «حدیث» در عسلویه و مدرسه 9 کلاسه «علم الهدی» در شهرستان شوش اشاره کرد که با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای دانش آموزان مناطق محروم و توسعه نیافته و تلاش برای علم آموزی آینده‌سازان کشور ساخته شده‌اند.
این مجموعه برای تدوین و پیاده‌سازی شیوه‌های نوین و تاثیرگذار این حوزه، کمیته ویژه‌ای با عنوان «مسئولیت اجتماعی» در گروه ایجاد کرده است تا بتواند ضمن پاسخگویی و تامین انتظارات ذینفعان، پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی حاصل از اجرای موفق پروژه‌های خود در مناطق میزبان را شناسایی و با کاهش عوارض منفی آنها، به توسعه اجتماعی، فرهنگی و همچنین پایداری توسعه اقتصادی و منافع حاصل از آن در منطقه کمک کند.